Skip to main content
Létezik-e a tökéletes dolgozói értékelés minta?

Létezik-e a tökéletes dolgozói értékelés minta?

HRmaster |

A dolgozói értékelés, vagy más néven teljesítményértékelés, alapvető fontosságú eszköz a vállalatok számára. Alkalmas arra, hogy a munkavállalók teljesítményét és elégedettségét megvizsgáljuk, célokat tűzzünk ki számukra, amelyek motiválhatják őket és visszajelzést kaphatunk arról, hogy a beosztottak milyennek látják a szervezeti kultúrát, vezetési hatékonyságot és a saját teljesítményüket. Ha jól csináljuk, akkor a teljesítményértékelés a munkavállalói elkötelezettség növelésének eszköze lesz. Minden csupán azon múlik, hogy milyen módszert választunk az értékelésre és megfelelően alkalmazzuk-e. 

Mi az a dolgozói értékelés?

A dolgozói értékelés az a folyamat, amelynek során a munkavállaló visszacsatolást kap munkája eredményességéről. Az értékelés típusától függ az, hogy ki és milyen formában ad visszajelzést az alanynak. 

Alapvető fontosságú, hogy a dolgozói értékelés során feltétlenül lehetőséget kínáljunk a beosztottnak arra, hogy megfogalmazza, mennyire leli örömét munkájában, milyen kihívások motiválják, milyen szerepet tölt be a vállalat életében és hogyan érzi magát a munkakörnyezetében.

Miért fontos a dolgozói értékelés és mi a célja?

A dolgozói értékelés azért kulcsfontosságú, mert nagyon hatékony eszközzé válhat a fluktuáció ellen vívott harcban. Ha megfelelő értékelési módszert választunk és jól alkalmazzuk, akkor a munkatársak motiválása, a munkaerő megtartása, a csapatok összekovácsolása, valamint a vezetők és beosztottak közötti együttműködés javítása terén is sikereket érhetünk el a segítségével.

A dolgozói értékelés célja, hogy a munkavállaló megfelelő képet kapjon munkájának eredményességéről, a vezetői elvárásokról, saját erősségeiről és fejlesztendő területeiről. A folyamat eredményeképp eszközöket kap ahhoz, hogy utóbbiakat erősségekké formálhassa, s így munkavégzése hatékonyabbá váljon.

A dolgozói teljesítményértékelés célja továbbá az is, hogy a vezető objektív, mérhető szempontokat állíthasson fel személyi vagy bér irányú változást érintő döntéseihez.

Nagyon fontos szempont a munkavállalónak a csapaton, illetve a szervezeten belül elfoglalt szerepe, így az is cél, hogy az együttműködést javítsuk. Ezért az értékelt munkavállaló vezetőivel, csapaton belüli vagy más részlegeken dolgozó kollégáival, ügyfeleivel, beosztottjaival történő együttműködését is érdemes górcső alá venni. 

Szintén lényeges elem a munkavállaló karriercéljainak meghatározása és az ehhez szükséges képességértékelés. Itt a beosztott és vezetője közösen határoznak meg célokat a dolgozó számára. Ez egyrészt támpontul szolgálhat a vezetőnek a célok szerinti értékelés szempontjainál, másrészt egyben motivációként is szolgál az alkalmazottnak, hiszen sokkal szívesebben veti bele magát a napi feladataiba az a munkavállaló, aki tisztán látja maga előtt az utat a céljai felé. 

A dolgozói értékelés típusai

Olyan dolgozói értékelés minta, ami minden vállalat számára egységesen jól használható, nem létezik, hiszen az értékelők igényei és az, hogy az egyes vállalatoknál, munkacsoportoknál milyen értékeket kívánunk mérni, nagyon változatosak és eltérők lehetnek. Vannak azonban különféle dolgozói értékeléstípusok, amelyek közül a szervezet igényeinek megfelelően válogathatunk. Ezek abban térnek el egymástól, hogy ki értékel, hogy kit értékelnek és hogy mi az értékelés célja. Ezek alapján az alábbi típusokat különböztetjük meg a teljesség igénye nélkül:  

Munkavállalói önértékelés

A munkavállaló saját teljesítményét, erősségeit, fejlesztendő területeit osztályozza. Ugyanezt a vezető is megteszi, majd egy megbeszélés keretein belül közösen kiértékelik az eredményeket, valamint célokat határoznak meg a jövőre nézve.

360 fokos értékelés

A többdimenziós vagy más néven körkörös értékelést azért nevezik 360 fokosnak, mert az értékelés alanyát saját magán és a vezetőjén kívül az őt körülvevő egyének is minősítik. Ide értjük az alannyal egy csapatban és a más részlegeken dolgozókat is, illetve pozíciótól függően beosztottakat, ügyfeleket, beszállítókat is.

Vezetői értékelés

A vezető beosztottjaitól kap visszajelzést hatékonyságára vonatkozóan. A cél az, hogy rálátást nyerjünk a vezetők teljesítményére, a munkahelyi támogatásra és arra, hogy ők milyen mértékben támogatják beosztottjaikat. Felsővezetői értékelés során pedig a szabályalkotási képességeket is vizsgáljuk.

Csapatértékelés

Célja, hogy a vezetőség értékelje az egyes csapatteljesítményeket.

Dolgozói elégedettségmérés

Arra szolgál, hogy az alkalmazottak visszajelzést adhassanak napi feladataikkal, munkakörülményeikkel és általános elégedettségükkel kapcsolatban vezetőiknek.

Képzési igények feltérképezése

Kimondottan az a célja, hogy felmérjük, a vállalaton belül milyen képzésekre, tréningekre van igény a beosztottak körében.

Milyen teljesítményértékelési módszerek vannak?

Ahogy egyetlen dolgozói értékelés minta nem lenne megfelelő minden szervezet számára, úgy a helyzet hasonló a teljesítményértékelési módszerek esetében is. Az értékelés elvégzéséhez különféle metódusok közül választhatunk:

Osztályozó- és értékelőskála

A legegzaktabb válaszokat ennek segítségével nyerhetjük ki egy felmérésből, hiszen az osztályozás számosított skálán történik.

Esszé formájú értékelés

Elsősorban az alkalmazott egyedi fejlesztési céljainak meghatározásához megfelelő módszer, eredményei nem alkalmasak más munkavállalók válaszaival történő összehasonlításra.

Ellenőrzőlista-skála

Itt kizárólag igen-nem válaszok alapján értékelik az alkalmazottat.

Célközpontos vezetés

Ez a módszer kifejezetten az értékelés alanyának céljait fogalmazza meg a teljesítmény tükrében, melyeket a vezető és beosztott közösen határoznak meg.

Rangsorolás

Ennél a módszernél a vizsgált alanyok teljesítménymérése után az eredmények alapján sorba rendezik az alkalmazottakat.

Melyek a legtipikusabb kérdések a dolgozói értékelés során?

Az értékelés folyamatával kapcsolatban szót kell ejtenünk a munkavállaló jelenlegi helyzetéről, amelynek során ki kell térni az elégedett(len)ségi pontokra, a fejlesztési területekre, a problémamegoldási stratégiára, az egyéni feladatokhoz, az új kihívásokhoz való hozzáállásra és a karriert érintő ambíciókra.

Fontos azt is megtárgyalni, hogy az alkalmazott hogy érzi magát munkakörnyezetében, kollégáival milyen a viszonya, hogyan dolgozik csapatban, mennyi támogatást kap és nyújt munkatársainak. Idetartozhatnak a szervezeti kultúrára vonatkozó kérdések is, amelyek jelezhetik a vezetők és a beosztottak közötti, valamint a kollégák egymás közötti kommunikációjának milyenségét is.

Ugyanígy a hatékony vezetésről alkotott véleményt is érdemes megvizsgálnunk, hiszen, az itt tapasztalt elégedetlenség egy gyenge pontja lehet a munkavállalói elkötelezettségnek is. Itt tudjuk azt is felmérni, hogy az adott munkavállaló mennyire tud azonosulni a cég által képviselt értékekkel.

Teljesítményértékelés a HRmasterrel

A teljesítményértékelés olyan folyamat, amelyet ma már elképzelhetetlen megoldani szoftveres segítség nélkül – különösen egy nagyobb szervezet esetén, ahol rengeteg a munkavállaló. A HRmaster Teljesítményértékelés (TÉR) modulja könnyen kezelhető felületet biztosít arra, hogy a HR-esek, a vezetők a dolgozói értékelést a vállalat igényeire szabva tervezhessék meg és végezhessék el.
 
A blogbejegyzés során végigvettük a dolgozói értékelések típusait, s ezek között a többdimenziós, vagy más néven körkörös értékelés is helyet kapott. A HRmaster 360 fokos értékelés modulja kiváló eszköz arra, hogy ezt az értékelési típust alkalmazhassuk.
 
A teljesítményértékelés egy rendszeres időközönként megejtendő folyamat, két ilyen alkalom között azonban érdemes odafigyelnünk arra is, hogy a munkavállalóknak minden nap legyen lehetőségük visszajelzéseket adni egymásnak és feletteseiknek. Erre tökéletes választás a HRmaster Dolgozói visszajelzés modulja, amely segítségével névtelenül, a szervezeten belül bárkinek adhatunk visszacsatolást dicséret, pozitív, negatív, semleges visszajelzés vagy köszönet formájában.
 
Felkeltette érdeklődését a HRmaster integrált személyügyi rendszer?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
 

Szeretne megismerkedni a HRmaster szoftverrel?
Vegye fel velünk a kapcsolatot! Munkatársunk az alábbi űrlapon megadott elérhetőségein keresi fel önt.